• Mађарски

Informacije

Propozicije

Naziv takmičenja: 4. Subotički polumaraton
Organizator: Sportsko udruženje “Horizont”, Subotica
Datum održavanja takmičenja: nedelja, 30.08.2020. godine
Discipline: 5 km, 10km i 21,1 km.


Uputstvo za takmičare

Trkači dolaze u PREDSTARTNU ZONU – Trg Slobode 1 – počev od 08:30, najkasnije do 09:45
Trkači se presvlače u odgovarajućim prostorijama i svoje stvari predaju volonterima u GARDEROBNOM PROSTORU. Volonteri preuzete stvari stavljaju u kese koje obeležavaju učesničkim brojem i odlažu ih. Trkače će njihove stvari čekati na istom mestu po završetku trke. Stvari preuzimaju na osnovu svog učesničkog broja. U predstartnoj zoni, takmičari mogu da koriste lekarsku pomoć i WC.

Svaki učesnik trke uvidom u svoje zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost, na svoju odgovornost učestvuje na polumaratonskoj i na trkama na 5 i 10 km što je dužan da potpiše na prijavnom listu. Učesnici mlađi od 18 godina moraju da imaju pisanu saglasnost roditelja ili zakonom određenih staratelja.

Svaki takmičar mora da nosi startni broj pod kojim je prijavljen – u suprotnom biće diskvalifikovan. Svaki takmičar dužan je da popuni podatke na poleđini startnog broja. Ti podaci služe kako bi zdravstvene službe u slučaju potrebe imale više informacija od značaja za pružanje što bolje i adekvatnije pomoći svakom učesniku. Takmičarski broj stavite na grudi.

Svaki takmičar biće osiguran za vreme trke. Troškove osiguranja snosi organizator.
Svi učesnici polumaratona i trke na 5 i 10 km moraju biti u ZONI STARTA do 09:45.
Trkači su dužni da prate uputstva spikera i sudija na startu. Trkači koji svojim ponašanjem narušavaju raspored i red na startu biće udaljeni sa starta i diskvalifikovani.

Važno:

U 10:00 zvuk sirene označava start trke.
Polumaratonska i trke na 5 i 10 km održavaju se LEVOM stranom ulice. Pratite znakove i uputstva i držite se LEVE strane.
Svi takmičari moraju da prođu kontrolna mesta (check points) na stazi. Ukoliko takmičar iz bilo kog razloga nije evidentiran na ovim kontrolnim mestima – gubi plasman i rezultat.
Trkači koji odustanu mogu se obratiti najbližoj lekarskoj službi ili osoblju na okrepnim stanicama i da tu sačekaju prevoz do predstartne zone, ili do zdravstvene ustanove (u slučaju potrebe).
Svaki trkač koji istrči prijavljenu trku dobija medalju.
Ukoliko trkač istrči trku za koju se nije prijavio biće diskvalifikovan.
Vreme trajanja trke je 3 sata.

Promena trke na koju ste se prijavili za drugu trku je moguća do 10.08.2020. Posle toga nije moguće promeniti trku.

I polumaratonci i učesnici trke na 5 i 10 km dobijaju medalje. Po prolasku kroz cilj svim učesnicima su na raspolaganju okrepa u vidu vode, osvežavajućih napitaka, voća i druge hrane, medicinska pomoć, masaže i drugi rehabilitacioni tretmani.

Sadržaj učesničkog paketa

🎁 Sadržaj učesničkog paketa (polumaraton 21.1 km):
Startni broj sa čipom
Majica sa logoom polumaratona
Finišerska medalja na cilju
Okrepa na stazi i cilju
Pokloni sponzora
Poklon organizatora

Cena učesničkog paketa (polumaraton 21.1 km):
Od 02.03.2020. do 30.04.2020. –> 1600 din.
Od 01.05.2020. do 20.08.2020. –> 1800 din.
Na dan trke -> 2500 din.

🎁 Sadržaj učesničkog paketa (trka na 10 km):
Startni broj sa čipom
Majica sa logoom polumaratona
Finišerska medalja na cilju
Okrepa na stazi i cilju
Pokloni sponzora
Poklon organizatora

Cena učesničkog paketa (trka 10 km):
Od 02.03.2020. do 30.04.2020. –> 1300 din.
Od 01.05.2020. do 20.08.2020. –> 1500 din.
Na dan trke -> 2200 din.

🎁 Sadržaj učesničkog paketa (trka zadovoljstva 5 km):
Startni broj sa čipom
Majica sa logoom polumaratona
Finišerska medalja na cilju
Okrepa na stazi i cilju
Pokloni sponzora
Poklon organizatora

Cena učesničkog paketa (trka zadovoljstva 5 km):
Od 02.03.2020. do 30.04.2020. –> 1200 din.
Od 01.05.2020. do 20.08.2020. –> 1400 din.
Na dan trke -> 2100 din

Važno:

Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
Prilikom registracije koristite validnu email adresu.
Prijavite se i kompletirajte prijavu što pre.

Nekompletne prijave nisu garancija za učešće na trci.
Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.
Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti:
Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Kategorije

STAROSNE KATEGORIJE ZA MUŠKARCE

Juniori (2001. I mlađi)
M 20 (1996. dо 2000.)
M 25 (1991. dо 1995.)
M 30 (1986. dо 1990.)
M 35 (1981. dо 1985.)
M 40 (1976. dо 1980.)
M 45 (1971. dо 1975.)
M 50 (1965. dо 1969.)
M 55 (1961. dо 1965.)
M 60 (1956. dо 1960.)
M 65 (1951. dо 1955.)
M 70 (1945. dо 1949.)
M 75 (1945. godište i stariji)

STAROSNE KATEGORIJE ZA DAME

Juniorke (2001. i mlađe)
Ž 20 (1996. do 2000.)
Ž 25 (1991. dо 1995.)
Ž 30 (1986. dо 1990.)
Ž 35 (1981. dо 1985.)
Ž40 (1976. dо 1980.)
Ž45 (1971. dо 1975.)
Ž 50 (1966. dо 1970.)
Ž 55 (1965. godište i starije)

Kategorije važe samo za polumaratonsku trku.
U sve tri trke postoje apsolutne kategorije.
Apsolutni pobednici ne učestvuju u plasmanu po kategorijama.

Prijavni centar:

Prijavni centar gde se mogu preuzeti startni paketi nalazi se na adresi Korzo br. 3 ( bivši Dom Vojske ) i on će raditi 29.08.2020. od 13:00 do 22:00 časova i na dan trke 30.08.2020. u vremenu od 07:00 do 09:00 časova.

Prijavni centar se zatvara tačno u 09:00h i prestaje sa radom!
U prijavnom centru nalazi se ogroman punjač za vaše android i ios mobilne uređaje.
Parking u Subotici se taj dan ne naplaćuje i besplatan je za sve.
Pasta parti biće održan u subotu 29.08.2020. na Korzou na terasi prijavnog centra, sa početkom u 17 časova.

Važno:

Svaki učesnik sa plaćenom startninom je automatski osiguran od posledica nezgode za vreme održavanja manifestacije.
Cena prijave zavisi od datuma uplate (a ne od datuma prijave)
Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
Rok za prijavu je 20.08.2020. do 12h
Rok za uplatu je 20.08.2020.

Prijave su moguće na licu mesta u subotu 29.08.2020. od 13-22h i na dan trke od 7:00-9:00h u prijavnom centru! (Korzo br.3)
Majica u startnom paketu je zagarantovana svim učesnicima koji startninu plate do 20.08.2020.
Prilikom registracije koristite validnu email adresu
Prijavite se što pre. Organizator zadržava pravo ograničenja broja učesnika.

Odustajanje od učešća ili nepredviđene okolnosti

Učesnik može odustati od trke i nije u obavezi da o tome obavesti organizatora.
U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti da učestvuje u trci usled nepredviđenih okolnosti,
organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac.

Satnica-nedelja 30.08.2020.

07:00-09:00-Preuzimanje startnih paketa
08:30-09:30-Dečije trke na 100m i 300m
10:00-13:00-Polumaraton
10:15-11:45- Trka na 10km i trka na 5km

Organizator zadržava pravo izmene svih gorenavedenih podataka


Trasa

Staza polumaratona je označena žutom 2 kruga, trka 10 km žuta 1 krug, a trka na 5 km zelenom bojom